Firmakunder

Geheb Conditori har idag mange faste kunder. Vi leverer daglig ferske bakervarer til kantiner, hoteller og restauranter i Kristiansandsområdet.

Vi leverer også smurt mat til bensinstasjoner og andre bedrifter.

Forespørsler om leveranser kan sendes til bestilling@geheb.no